Контакт информации

Дирекција

ДППЗ  “АГРОХЕМИЈА” ДООЕЛ

ул. Христо Татарчев 1 бр.103

1000 Скопје

Тел. 078  488 – 111

Располага со сопствена управна зграда, магацини за конфекционирање на производи за заштита, семиња, ѓубрива и складирање на сите видови репроматеријали, и сопствен возен парк.

Подружници

АГРОХЕМИЈА ДООЕЛ
ул. Христо Татарчев 1 бр.103

Велес
Моб. 070 383-381

Битола
Моб. 070 204-895

Струмица
Моб. 070 364 – 174

ВРЕДНОСТИ