Грашок

Home / Грашок
Грашок
1 грам содржи: 3 - 10 семки
Густина на садење /ха: 90.000 - 120.000
Оптимална температура за ‘ртење: 15 - 18℃
Денови до никнување на 5℃:28
Денови до никнување на 12℃:9
Денови до никнување на 20℃:5