Краставица (кратка)

Home / Краставица (кратка)
Краставица
1 грам содржи:30 - 40 семки
Растојание во ред: 50 - 65
Густина на садење /ха:15.000 - 55.000
Оптимална температура за ‘ртење: 26 - 30℃
Денови до никнување на 20℃:14