Морков

Home / Морков
Морков
1 грам содржи: 750 - 1.250 семки
Меѓуредно растојание (cm): 18 - 80
Растојание во ред: 40 - 60
Густина на садење /ха: 15.000 - 25.000
Просечен принос t/ha:60 T
Оптимална температура за ‘ртење: 20℃
Денови до никнување на 5℃:46
Денови до никнување на 12℃:16
Денови до никнување на 20℃:9