Органски ѓубрива

Home / Органски ѓубрива

 

Комбинирана употреба на агрохемикалии и LEILI биостимуланти
– Висока компатибилност
– Висока синергија и
– Eфикасност ја отстрануваат агрохемиската штета

Како да се идентификува дали био-стимулантите можат да се применат со агрохемикалии