Пиперки

Home / Пиперки
ПИПЕР
1 грам содржи: 120 - 200 семки
Меѓуредно растојание (cm): 70 - 95
Растојание во ред: 40 - 50
Густина на садење /ха: 25.000 - 40.000
Просечен принос t/ha:70 Т
Оптимална температура за ‘ртење: 25 - 30℃
Денови до никнување на 12℃: 56
Денови до никнување на 20℃: 22
Денови до никнување на 25℃: 8-9