Actrice

0 out of 5

  • Actrice е ран компир за свежа потрошувачка
  • Оваа сорта обезбедува висок принос.
  • Actrice дава прекрасни кружни овални клубени и има добар вкус.
  • Сортата е многу погодна за миење.
  • Осетлив на метрибузин.
  • Нема обезбојување при пржење.

Опис

Родителство Денис x Агата
Зрелост Рано
Развој Добро
Тубер Тркалезна овална
Боја на кожа Жолта
Принос Висок
Големина на клубен Голем
Тип на готвење АБ
Сува материја 18,5%
Толеранција на суша 7

Отпорност на PCN Ro1 & Ro4 Отпорен
Болест на брадавица Fysio 1 Отпорен

Критики

Нема критики сеуште.

Be the first to review “Actrice”