Captiva

0 out of 5

мазна, жолта лушпа
жолто месо
големи клубени
одличен принос

Опис

Карактеристики:

 

Раностасност Средно-ран Клубен:

Форма

 

Длабочина на окцата

 

Лушпа

 

Боја на месото

 

Дисколоризација

 

Овална

 

Плитка

 

Жолта, мазна

 

Жолта

 

Ниска

Консумативна категорија (според EAPR) B
Кујнски квалитет Квалитетен компир, одличен вкус Отпорности:

Нематоди

 

Пламењача

 

 

 

 

Rо 1, 2, 3

 

Висока отпорност

 

Принос Многу високи пазарни приноси, крупни клубени Осетливи на:

 

Напукнувања

 

Механички оштетувања

 

Гнилеж

 

 

Слабо – Средно осетливи

 

Многу слабо осетливи

 

Многу слабо осетливи

Развој Брз
Погодност за магационирање Висока, добра погодна за складирање

 

Растителни препораки:

 

Одгледување Почви со добра земјоделска состојба и редовно барање за наводнување.
Фертилизација Со цел да се обезбеди сува материја или содржина на скроб, односно, калиумот треба да се на направи со хлорид без ѓубрива(калиум сулфат).
Зеленилост Џелито има добра и многу цврсто зеленило.

Заштитна контрола од касна пламењача

 

Фертилизација:

 

Азот Малку-средно во споредба со локални стандарди
Фосфор 100кг/ха (во тек на садењето, водорастворлив фосфор)

 

Калиум 200-250кг/ха
Магнезиум 60кг/ха

Дополнителни информации

Quantity

10 items per pack

Quality

Organic

Критики

Нема критики сеуште.

Be the first to review “Captiva”