Inferno F1

0 out of 5

Пакување:      100 семки, 500 семки

Тежина:             51 – 75 г

Боја:                     Жолта до црвена

Стасност:          70 – 75 ден:

Вид:                        Лута

Опис

  • Хибриден чили вид.
  • Рана сорта.
  • Висока енергичност со висок принос.
  • Идеален за свежа потрошувачка.
  • Првенствено наменет за стакленици и пластеничко производство, може успешно да се одгледува и на отворено.