Привремен

MAGNEZIUM NITRAT Mg(NO3)2

0 out of 5

Содржи магнезиум Mg и азот N. (10,5:0:0+15,6)

Тоа се важни компоненти во исхраната на растенијата, особено на градинарските култури, кои бујно растат и брзо плодоносат.

Опис

Ги одстранува недостатоците од магнезиум, како последица на што се јавува физиолошко пореметување, во форма на хлороза и неправилно формирање на плодовите.

Се користи во текот на целата вегетација кај сите видови, а особено во периодот на цветањето и плодоносењето.

Фолијарните прскања да се изведуваат во интервали од 10-12 дена, со доза од 300-400 gr./100 l. вода.

Преку системите за наводнување, да се користи 5-6 kg/dekar во интервали од 7-10 дена.

Може да се користи заедно со пестициди и сите видови на ѓубрива, на тој начин што прво се раствараат производите за заштита а потоа ѓубривата.

Критики

Нема критики сеуште.

Be the first to review “MAGNEZIUM NITRAT Mg(NO3)2”