Привремен

MONOPOTASSIUM PHOSPHATE KH2PO4

0 out of 5

Mono kalium fosfatot (0:52:34) е водно растворлива сол составена од калиум K и фосфатен јон P, кој се користи како ѓубриво со одредени фунгицидни својства. На растенијата им служи како извор за снабдување со фосфор и калиум.

Опис

Кога се употребува во мешавина со Urea и Monoamonium fosfat, значително ги смалува загубите од азот, на тој начин што ја задржува pH вредноста на релативно пониско ниво. На тој начин растенијата полесно го апсорбираат азотот и другите хранливи компоненти од почвата и лисната маса.

Monokalium fosfatot најчесто се користи како извор на храна при одгледување на култури во пластеници и оранжерии, во системите капка по капка на почвата и хидропоника. Се користи од 40-50 kg/ha, во интервали од 7-10 дена.

Критики

Нема критики сеуште.

Be the first to review “MONOPOTASSIUM PHOSPHATE KH2PO4”