Тиквица

Home / Тиквица
Тиквица
1 грам содржи: 6-7 семки
Меѓуредно растојание (cm): 150 - 200
Растојание во ред: 60
Густина на садење /ха: 11.000
Просечен принос t/ha: 35 T
Оптимална температура за ‘ртење: 24 - 27℃