Контакт и информации

Сакаме да ги слушнеме вашите мислења и да одговориме на вашите прашања.

ул. Франклин Рузвелт 22
тел. 02/ 3297840
факс. 02/ 3297844

Контакт лице: Димитар Гетов
ул. Христо Татарчев 1 бр. 103
моб.+389 78 488 118
тел. +389 2 2783 088
факс. +389 2 2783 089

Контакт лице:. Зоран Поповски
моб. +389 70 383 381
ул. Андон Шурков бб
тел/факс. +389 43 231 491

Контакт лице:. Трајан Лозевски / Диме Лозевски
моб. +389 70 204 895 | +389 78 803 338
ул. Даме Груев бр. 157б
тел/факс. +389 47 237 402

Контакт лице:. Мирче Трајков / Гудица Трајкова
моб. +389 70 364 174
ул. Чедо Христов бр. 7
тел. +389 34 340 904
факс. +389 34 344 108