ПП Вреќи

0 out of 5

 Димензии на ПП Вреќи:

1. ПП вреќи непорабени:

– 65 г. 55 х 110

2. ПП вреќи порабени:

-65 г. 55 х 110

Description

Полипропиленските вреќи се користат првенствено за пакување и складирање на одредени земјоделски производи, индустриски суровини и полупроизводи што се користат во исхраната на луѓето, производите што се користат како суровина во добитокот и други производи за широка потрошувачка, кои сигурно доаѓаат во директен контакт со луѓе и животни. Производите добиени во фабриката за производство на полипропиленски вреќи се безбедни за здравјето и се карактеризираат со позитивни карактеристики кои произлегуваат од нивните физички, хемиски и органолептички карактеристики, начинот на производство и областа од која доаѓаат и затоа заземаат посебно место на пазарот.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ПП Вреќи”